Business

Biến thành không gian sống hạnh phúc, Dream Chef

1

Xuất khẩu nước ngoài

Xuất khẩu nước ngoài

DreamChef đang đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa để thử sức trên thị trường toàn cầu dựa trên kinh nghiệm vận hành sản phẩm thành công tại thị trường nội địa. 

Sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu sang 26 quốc gia trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Úc và Trung Quốc (theo thống kê tháng 02.2020), dựa vào cơn sốt K- xuất khẩu văn hóa Hàn quốc chúng tôi xây dựng nên xu hướng nhà bếp K- xu hướng nhà bếp Hàn quốc thông qua các kênh phân phối Home-shopping toàn cầu.

Thành tựu chủ yếu

 • 2019

  • Xuất khẩu sang 26 quốc gia
  • hành tích xuất khẩu đạt 6 triệu đô la

  26

 • 2018

  • hành tích xuất khẩu đạt 7,2 triệu đô la

  720

 • 2017

  • hành tích xuất khẩu đạt 4,4 triệu đô la

  440

 • 2016

  • hành tích xuất khẩu đạt 6,4 triệu đô la

  640

 • 2015

  • hành tích xuất khẩu đạt 5,2 triệu đô la

  520

 • 2014

  • Xuất khẩu sang 20 quốc gia
  • hành tích xuất khẩu đạt 4,6 triệu đô la

  20

 • 2013

  • hành tích xuất khẩu đạt 4,2 triệu đô la

  420

 • 2012

  • Xuất khẩu sang 14 quốc gia
  • hành tích xuất khẩu đạt 4,5 triệu đô la

  14

 • 2011

  • hành tích xuất khẩu đạt 4,6 triệu đô la

  460

 • 2010

  • hành tích xuất khẩu đạt 5,5 triệu đô la

  550

 • 2009

  • hành tích xuất khẩu đạt 7,5 triệu đô la

  750

 • 2007

  • Được trao tặng Tháp xuất khẩu 5.5 triệu đô la (bằng khen của tổng thống)

  550

84